NHIỆT MIỆNG PV - Điều trị nhiệt miệng

Thành phần Cao đặc hỗn hợp: 533mg (tương đương 2370 mg dược liệu, bao gồm): Hoàng bá (Cortex Phellodendri) 430 mg, Hoàng cầm (Radix Scutellariae) 430 mg,...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: