HOẠT HUYẾT NHẤT NHẤT - Bổ huyết, hoạt huyết.

Thành phần 672mg cao khô tương đương: Đương quy ( Radix Angelicae sinensis ) 1500mg, Ích mẫu ( Herba Leonuri japonica ) 1500mg ; Ngưu tất ( Radix Achyranthis bidentatae ) 1500mg, Thục địa ( Radix Rehmanniae glutinosae praeparata ) 1500mg, Xích thược...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: